Goudappel Coffeng draagt bij aan mobiliteitsvisie vijf Vlaamse vervoerregio’s

10 september 2019

Het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft het consortium Goudappel Coffeng, Sweco Belgium en The New Drive opdracht gegeven om de regionale mobiliteitsplannen voor de vervoerregio’s Limburg, Mechelen, Gent, Vlaamse Rand en Kortrijk op te stellen. Eerder kreeg hetzelfde consortium de opdracht voor het regionale mobiliteitsplan voor de vervoerregio Antwerpen. Met de totale (nieuwe) opdracht is een bedrag van 3,4 miljoen euro gemoeid.

In Vlaanderen is sinds 22 juni van dit jaar de wet Basisbereikbaarheid in werking getreden. Met de inrichting van vervoerregio’s (in Vlaanderen in totaal 15), vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de Vlaamse gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

Vervoerregio's in Vlaanderen
Omvangrijk en complex
Danny Walraven, die namens Goudappel Coffeng het projectmanagement voert: “Het consortium Goudappel Coffeng/Sweco Belgium/The New Drive werkt al aan het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Antwerpen. Ons consortium heeft nu 5 extra opdrachten verworven. Wij nemen het voortouw voor de meest omvangrijke en complexe vervoerregio’s in Vlaanderen. Deze complexiteit speelt zowel inhoudelijk als op het vlak van procesvoering.”
Met de in totaal 6 vervoerregio’s zal het consortium de toekomstige mobiliteitsvisie voor 155 van de 300 Vlaamse gemeenten mede vormgeven met het oog op een betere mobiliteit. “Zo nemen we ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons in de uitwerking van het Vlaamse mobiliteitsbeleid,” zegt Pascale Willems, die overkoepelend namens Goudappel Coffeng de inhoudelijke lijnen uitzet voor de vijf regio’s.

“Co-creatie en participatie”
Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale en gedeelde mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodaliteiten. Dit plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en presenteert maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. “Co-creatie en participatie zijn daarbij belangrijke elementen om de procesmatige aanpak succesvol te laten verlopen,” weet Pascale Willems.
Danny Walraven: “Wij hebben onze expertise al eerder ingezet in Vlaanderen en zien vol vertrouwen uit naar de bijdrage die onze adviseurs binnen het consortium kunnen leveren aan de toekomstige mobiliteitsvisie voor het merendeel van Vlaanderen.”

Opdrachtgever: Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken
Jaar: 2019-2020