GOVI-gegevens wijzen de weg naar beter en goedkoper OV

4 februari 2013

Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie (GOVI) informeert passagiers op straat over naderende (of vertraagde) bussen of trams. Maar naast het aansturen van displays op straat, kan er veel meer gestuurd worden met deze GOVI-data. In de regio Utrecht krijgt operationele data uit bussen en trams een structurele plek in de beleidscyclus: de bus en tram als meetinstrument.

Voor Bestuur Regio Utrecht vertaalde Goudappel Coffeng GOVI-data naar beleidsinzichten en verbeteringen van het verkeersprognosemodel voor de regio. Met onze zelfontwikkelde tools speurden we in de (enorme) GOVI-database. De 'big data' over de dienstuitvoering van het openbaar vervoer wijst zo de weg naar knelpunten in doorstroming en betrouwbaarheid. Het leidde tot een verbeterpotentieel van enkele tonnen besparing op jaarbasis. Vervolgens gebruikten we de inzichten om de modelinput voor het nieuwe verkeersprognosemodel te verbeteren, waarbij we ook de inzichten over (on)betrouwbaarheid meenemen in de vervoerswijzekeuze, bestemmingskeuze en routekeuze. GOVI-data kreeg zo een structurele plek bij het beantwoorden van beleidsvragen, ook voor niet-OV-verkeerstromen.

Lees "hier":http://www.goudappel.nl/actueel/2012/11/27/GOVI-utrecht/ meer over de gevolgde aanpak.

Opdrachtgever: Bestuur Regio Utrecht
Jaar: 2012 - 2013