Groningen scant optimalisatiemogelijkheden parkeerhandhaving

22 oktober 2018

Groningen: studentenstad, hét economisch en culturele centrum in de regio, jongste stad van Nederland met meer dan 200.000 inwoners en met een enorme geschiedenis. Stad met een binnenstad om te funshoppen, gevarieerde horeca en een aanzienlijk cultureel aanbod dat jaarlijks vele bezoekers trekt vanuit binnen- en buitenland. De verwachting is dat Groningen de komende jaren verder groeit. Tegelijk is Groningen een compacte stad. In Groningen gebeurt veel in een relatief beperkte ruimte. Dat maakt Groningen uniek. Een levende stad. Altijd wat te doen en altijd dichtbij...

Een belangrijke taak van de gemeente is om na te denken en regie te voeren over het gebruik van de beschikbare ruimte in de stad. Die ruimte is schaars, en er moet veel in gebeuren. Dan gaat het erom een goed evenwicht te vinden tussen verschillende functies, belangen en wensen. Eén van die functies is parkeren.

'Scandienstverlening as a service'
Groningen was op zoek naar een partner die de gemeente begeleidt in het innoveren en optimaliseren van de parkeerhandhaving, waarbij gebruik wordt gemaakt van scanmiddelen zoals scanauto’s of scanscooters. Goudappel Coffeng adviseerde - in samenwerking met International Tender Services - de gemeente Groningen uitgebreid bij het aanbestedingsproces van een totaaloplossing om te komen tot een optimale handhavingsinzet. Groningen was op zoek naar een oplossing om kentekens te kunnen scannen en verwerken met de mogelijkheid dit in de toekomst verder te kunnen uitbouwen en door te ontwikkelen, zodat een kostendekkende parkeerhandhaving wordt geborgd. Op deze wijze kan op een slimme manier worden gestuurd op betalingsbereidheid van parkeerders in Groningen. Gelet op het innovatieve karakter van deze markt is er niet gekozen voor de verwerving van scanvoertuigen, maar is gekozen voor ‘scandienstverlening as a service’ met als belangrijkste voorwaarden de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van scanmiddelen voor de gemeente. Met deze aanpak heeft de gemeente Groningen als een van de eerste gemeenten in Nederland geen eigen scanauto’s hoeven kopen, maar heeft het wel altijd de beschikking tot deze voertuigen en de flexibiliteit om het aantal scanmiddelen op- of af te schalen. Als onafhankelijk adviseur hebben wij het gehele aanbestedingsproces van strategie tot implementatie begeleid.


Nieuwe scanauto gemeente Groningen from Gemeente Groningen on Vimeo.

De nieuwe scanoplossing is inmiddels geïmplementeerd. De gemeente Groningen heeft hier een interessant filmpje van gemaakt. Zie de link.

 

International Tender Services was bij dit project betrokken als partner. 

Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Jaar: 2018