Het cultuurcluster van Roosendaal

30 oktober 2020

Medio 2020 heeft Roosendaal de beschikking over een nieuwe bioscoop in de Nieuwstraat. Als entree van de binnenstad met een parkeergarage vrezen bewoners van de Nieuwstraat voor de leefbaarheid van de straat door extra verkeersdruk die de bioscoop mogelijk genereert. Anderzijds brengt de komst van de bioscoop een nieuwe kans voor de Nieuwstraat. Samen met het bestaande theater, de kerk als evenementenlocatie, het casino en de nieuwe bioscoop ontstaat er een nieuw cultureel-recreatief cluster.

Deze kans is leidend voor het ontwerp van de Nieuwstraat als cultuurcluster en entree van de binnenstad. Kernwaarde van het ontwerp zijn het gegeven dat het cultuurcluster een herkenbare publieke ontmoetingsplek van de stad vormt, met een hoogwaardige uitstraling, een sterke verbinding met het centrum heeft en dat er een sterke relatie is tussen de openbare ruimte met de aanliggende gebouwen. De openbare ruimte zorgt voor eenheid en allure. Op het shared space plein is de ruimte hoofdzakelijk ingericht voor voetgangers, terrassen en uitgangsstromen. De auto is hier te gast.

De ruimtelijke visie op de Nieuwstraat zorgt voor een nieuwe kijk op de straat als entree van het cultuurcluster en de binnenstad. Vanuit dit perspectief worden de huidige knelpunten vanuit de klankbordgroep, de kwaliteiten van de omgeving en de nieuwe ontwikkelingen als kans integraal meegenomen. Een hoogwaardige uitstraling, aantrekkelijke inrichting en verbinden van de omgeving zijn de drie pijlers van de visie. Concreet betekent dit een vergroening van de straat en de blinde gevels, een aantrekkelijk materiaalgebruik passend bij de uitstraling van een cultuurcluster, meer ruimte voor voetgangers en het beperken van de snelheid van auto’s. Om de milieuhinder te beperken zullen snelheidsbeperkende maatregelen worden toegepast, krijgt de straat een 30 km/u-inrichting en worden trillingen beperkt door het materiaalgebruik. Daarnaast sluiten de inrichting, uitstraling en materiaalgebruik aan bij de binnenstad en de nieuwe centrumring.

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Jaar: 2020