Het eitje van Utrecht pakt hinderbeleving aan

21 juli 2014

Langdurige wegafsluitingen, bijvoorbeeld bij rioolrenovatie, kan verkeer in de bebouwde kom danig in de war schoppen. Met het 'eitje van Utrecht' introduceerden wij spitsmijden binnen de bebouwde kom. Het blijkt een effectief instrument tegen verkeershinder, de beleving daarvan én daarmee van ergenis.

Voor de gemeente Utrecht verzorgen wij de informatiedienst "'Het eitje van Utrecht'":http://www.goudappel.nl/actueel/2013/09/03/het-eitje-van-Utrecht/. Uitgedaagd door een journalist die schreef over eerdere verkeersinfarcten bij langdurige wegafsluitingen, droegen wij het idee aan bij de gemeente om wegomleggingen in de toekomst slimmer aan te pakken. Hoe? door bewoners en bezoekers te informeren met actuele reisinformatie op de omleidingsroute. De afsluiting van de Albatrosstraat werd de pilot en momenteel wordt het eitje ingezet bij de afsluiting van de Biltse Rading. Samen met onze vaste partner Technolution richtten wij een informatiedienst op die weggebruikers via website en sms-alert informeert over de actuele toestand op de weg. Hoe druk is het nu en hoe druk is het over een kwartier? Op deze manier ondersteunde 'het eitje' bij routekeuze, vertrektijdstipkeuze of vervoerwijzekeuze. Die 'grip' op vertraging scheelde feitelijke vertraging én ergenis. Het eitje faciliteerde in de pilot zelfs een constructieve dialoog tussen bewoners en gemeente. Hindermanagement bestaat namelijk uit twee componenten: minder hinder en "minder hinderperceptie ":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/CROW_Infradag_2014_-_innovatie_aanpak-verkeershinder-wegwerkzaamheden.pdf.

Het 'Eitje van Utrecht' geven wij vorm als een zogenaamde "mobiliteitsdienst":http://www.goudappel.nl/wat-we-doen/mobiliteitsdiensten/. De gehele 'binnenkant' wordt door ons geregeld (de techniek, de actuele verkeersinformatie, de prognoses, hosting, etc.). Daarnaast ondersteunden wij bij de communicatie richting weggebruikers.

"www.heteitjevanutrecht.nl":http://www.heteitjevanutrecht.nl

Zie ook "'Rij op Tijd Westelee'":http://www.goudappel.nl/actueel/2014/05/14/3-1-project-lanceert-reistijdtool-voor-werkzaamheden-westland/

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2013 - 2015