Het opzetten van de pilot met zelfrijdende voertuigen op IJburg

26 augustus 2017

De gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de door Goudappel Coffeng en de TU Delft uitgevoerde technische haalbaarheidsstudie vervolgens aan Goudappel Coffeng gevraagd om ook de ontwikkelfase van het concept ter hand ter nemen. Arthur Scheltes heeft in dit vervolgproject de rol van inhoudelijk projectleider ingevuld. Vanuit deze rol heeft hij de uitwerking van de volgende aspecten gecoördineerd en mede uitgevoerd.

 • Het voorbereiden en uitvoeren van een marktconsultatie met voertuigleveranciers en kennisinstituten
 • Het opstellen van een begroting en het zoeken van eventuele dekking (investeringen, exploitatie)
 • Coalitie- of consortiumvorming van deze samenwerking
 • Uitwerking van de noodzakelijke aanpassingen van de openbare ruimte in een bestek
 • Uitwerking van de juridische aspecten rond eigenaarschap en aansprakelijkheid
 • Uitwerking van het juridisch raamwerk voor het in de markt zetten van de pilot
 • Begeleiding in het proces voor toelating op de openbare weg van de zelfrijdende voertuigen
 • Uitwerking van een lease/leenconstructie of aanschaf en aanpassing van voertuig(en)
 • Besluitvorming over de vorm en inhoud van een aanbesteding
 • Opstellen van een beslisdocument ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming
 • De gemeente Amsterdam inhoudelijk begeleid met het besluit over de vervolgfase van het onderzoek

Het project voor de gemeente Amsterdam is in het tweede kwartaal van 2017 afgerond, uiteindelijk lijkt de financiering van de pilot het obstakel te zijn om over te gaan naar realisatie. Zoals uit eerdere studies volgt is de technische haalbaarheid positief, overige randvoorwaarden voor het realiseren zeer gunstig, zijn de betrokken partijen eensgezind en is er bestuurlijk draagvlak voor de pilot. Momenteel zijn de ouders in navolging op deze studie gestart met een crowdfunding actie om de financiering rond te krijgen.  

Ook in het Parool werd aandacht besteed aan deze ontwikkeling.

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2017