Inspraak leuk maken, voor nuttige input

Mobiliteitsbeleid is van huis uit een lastig thema om inwoners, ondernemers en belangengroepen goed bij te betrekken. Waar wil je heen met je verkeer- en vervoerbeleid is een pittig onderwerp voor de gemiddelde inwoner. Concrete details kapen vaak de discussie. Een speelse vorm zorgt voor energie én nuttige input.

Voor de gemeente Apeldoorn ontwierpen wij een aanpak om inwoners en ondernemers daadwerkelijk te laten participeren in de totstandkoming van het nieuwe mobiliteitsbeleidsplan. We kozen voor een bordspel met een slim gekozen set speelkaarten. Iedereen kon zijn kaarten uitspelen, elk met (beleids)maatregelen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Zo werd op interactieve wijze duidelijk wat belangrijk is voor Apeldoorn en ontstonden inzichtelijke discussies, ook over de minder concrete onderwerpen die inherent zijn aan mobiliteitsbeleid. Treffend was de transformatie die wij zagen bij de deelnemers aan deze interactieve bijeenkomsten: van sceptici aan het begin verlieten zij als ambassadeurs de zaal. En wij hadden goede input om mee te werken.

Het kaartspel is ook ingezet in de gemeente Duiven bij een atelier voor hun nieuwe mobiliteitsplan.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Jaar: 2015-1016