Jongeren en mobiliteit: inzicht in de toekomstige gebruikers

12 november 2015

Jongeren erven straks de mobiliteitskeuzen van nu. Wie nu infrastructuur plant en mobiliteitsystemen strategisch wil vernieuwen kijkt vooruit naar toekomstig generaties. Hoe denken zij en hoe betrek je ze dus bij hun eigen toekomst?

Youngworks en Goudappel Coffeng onderzochten voor achttien geïnteresseerde overheidspartijen het jongerenperspectief op mobiliteit. Het doel was drieledig: (1) verkennen welke waarden en motivaties jongeren hebben met betrekking tot mobiliteit. (2) Inzicht krijgen in het mobiliteitsgedrag van verschillende typen jongeren (segmenten) en (3) op zoek gaan naar aanknopingspunten voor het activeren van jongeren ten behoeve van beleid of concrete interventies. Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve voorbereiding gevolgd door een kwantitatief onderzoek. In het kwalitatieve deel hielden we diepteinterviews met 40 jongeren van verschillende leeftijden (12-24 jaar). Daarnaast hebben we in kaart gebracht wat er nu al in literatuur en bij experts bekend is over jongeren in het algemeen en hun kijk op mobiliteit in het bijzonder. Het kwantitatieve deel van het onderzoek is in de tweede helft van 2014 en 2015 uitgevoerd, onder andere met het "MobiliteitsPanel Nederland":http://www.goudappel.nl/voorbeelden/mobiliteitspanel/. Het resultaat van deze inzichten was onder meer een "segmentatie in 5 type jongeren":http://www.goudappel.nl/actueel/2015/11/12/jongeren-mobiliteit/ als aangrijpingspunten voor beleid.

Crowd funding
Voor het onderzoek 'Jongeren en Mobiliteit' hebben wij in het onderwerp geïnteresseerde overheidspartijen bij elkaar gebracht en op deze manier de benodigde financiering tot stand laten komen. Elke aangesloten klant krijgt dankzij deze "'crowd funding'":http://www.goudappel.nl/media/files/uploads/Crowdfunding_door_overheden_kan_wel_-_Binnenlands_Bestuur_-_Goudappel.pdf meer inzicht voor een lager budget. De volgende organisaties participeren in het onderzoek: de G4, de B5, provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amersfoort en Enschede.

Opdrachtgever: Diverse belangstellenden
Jaar: 2014 - 2015