Met zelfkennis de economische vitaliteit verbeteren

8 juli 2015

In 2015 brachten wij de economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden van Nederland in kaart. Dat gaf inzicht en energie voor wie werk wilde maken van hun binnenstad. Een centrumspecifieke verdieping versterkt dat.

Voor de gemeente Leeuwarden stelde Goudappel Coffeng een vitaliteitsbenchmark op voor de binnenstad. Vertrekpunt was de verzamelde data en gemaakte analyses uit onze "nationale Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden":http://www.goudappel.nl/actueel/2015/02/03/benchmark-brengt-vitaliteit-centrumgebieden-kaart/. Op vier dimensies brachten we de sterkten en zwakten van Leeuwarden in beeld en trokken daarbij de vergelijking met een vijftal andere centrumgebieden. Deze vijf waren door Leeuwarden geselecteerd als vergelijkbare stad en/of regionale 'concurrent'. We zetten de scores op de dimensies en de onderliggende variabelen op een rij. Vervolgens gaven we aan waar de kansen lagen voor Leeuwarden om hun vitaliteitsprofiel nog te verbeteren. Want Leeuwarden scoort relatief goed. We adviseerden mogelijke versterking in het winkelaanbod, horeca en cultuur, ook in relatie tot de demografische ontwikkelingen: vergrijzing in de regio. We lieten hen zien waarom Leeuwarden hoog scoort qua bereikbaarheid en gaven inspiratie voor ingrepen in de openbare ruimte en vindbaarheidsmaatregelen. De benchmark gaf een scherper zelfbeeld en een extra impuls voor de samenwerking in de gemeente. Want economische vitaliteit is een teamsport.

Bart Hermans van de dienst stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden: "We wisten wel dat onze binnenstad goed bereikbaar is, maar niet dat het de best bereikbare van Nederland is. Dit is iets waar we trots op zijn en wat we concreet kunnen gebruiken in "onze marketing":/media/uploads/files/leeuwarden_260615.pdf.”

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Jaar: 2015