Monitoring & Evaluatie reizigersbehoeften OV provincie Noord-Holland

4 december 2018

In 2016 zijn wij begonnent met een meerjarig enquĂȘteonderzoek naar reizigersbehoeften van OV-reizigers in drie concessiegebieden in de provincie Noord-Holland. Elk kwartaal wordt het gebruik en de behoeften in beeld gebracht via een online enquĂȘte. In een halfjaarlijkse monitoringsrapportage maken wij een vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar concrete adviezen over de uitvoering van het programma OV. Dit doen we in nauwe samenwerking met de provincie en vervoerder (Connexxion).

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Jaar: 2016-2019