Niets dan goeds over Langegracht

23 november 2015

Nu eens geen verongelijkte buurtbewoners die met haar op de tanden de voornemens van de gemeente in woord en gebaar afwijzen. De plannen voor Hooigracht en Langegracht worden, op een enkele rimpeling na, omarmd door betrokkenen.

Voor de gemeente Leiden ondersteunde Goudappel Coffeng de transformatie van de zogenoemde 'Centrumroute'. Met" o.a. de Leidse Ring":http://www.goudappel.nl/voorbeelden/Inzet-streamline-voor-LAB071/ zal deze noord-zuidverbinding door de binnenstad minder nodig zijn voor doorgaand autoverkeer. Dat is een kans voor meer ruimtelijke kwaliteit. Goudappel Coffeng heeft de gemeente geholpen door te onderzoeken hoeveel autoverkeer er in de toekomst zal gaan rijden via de Centrumroute, hoe de kruispunten er uit moeten zijn, hoe de oversteekbaarheid in de binnenstad verbeterd kan worden en hoe het HOV er betrouwbare reistijden kan krijgen. Dit is gebeurd met VISSIM-verkeerssimulaties, workshops en overleggen met een bewonersklankbordgroep. Wat blijkt: door een beter ontwerp (door de gemeente zelf gemaakt) en een betere afstelling van verkeerslichten die wij ontwierpen blijkt dat de nieuwe HOV-route met korte reistijden over de centrumroute kan rijden, terwijl de verblijfskwaliteit sterk toeneemt en de verkeersruimte beperkt blijft. Op de "inspreekavond":http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27524425.ece/Niets-dan-goeds-over-Langegracht mocht het plan op grote waardering rekenen.

Op 3 december volgde een goedkeurend raadsbesluit. De politieke partijen gaven aan zeer tevreden te zijn met het gedetailleerde en inhoudelijk plan en de wijze waarop ondernemers en bewoners zijn betrokken.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Jaar: 2015