Nieuwegein: verlaging of verlenging van perrons?

11 januari 2018

In 2020 zullen de perrons op de haltes van de sneltramlijnen Utrecht - Nieuwegein-Zuid en Utrecht - IJsselstein (de SUNIJ-lijn) worden verlaagd en verlengd voor de inzet van lagevloertrams op deze lijnen. De halte Merwestein in Nieuwegein is de minst gebruikte halte van de hele lijn. De Provincie Utrecht staat voor de keuze om wel of niet te investeren in verlaging en verlenging van de perrons op deze halte.

Goudappel Coffeng heeft in opdracht van de Provincie Utrecht en de Gemeente Nieuwegein een studie gedaan naar het huidig en toekomstig gebruik van de tramhalte. Hendrik Bouwknegt: “We hielden enquêtes op de tramhalte Merwestein zelf en omliggende bushaltes. Daarin achterhaalden we waarom zo weinig reizigers de tramhalte gebruiken. Speelt de onprettige uitvoering van de halte een rol? We hebben een online enquête gehouden onder medewerkers van het Nieuwegeinse Stadshuis. Dit complex ligt dicht bij de halte Merwestein, maar de meeste medewerkers gebruiken toch de halte Stadscentrum. We achterhaalden waarom dit zo is.”

Vlak bij halte Merwestein zijn nieuwe woningen gepland. Goudappel Coffeng berekende met de uitkomsten van de enquêtes en met cijfers van het tramgebruik in Nieuwegein hoe veel extra reizigers dit voor Merwestein kan opleveren.

De Provincie Utrecht gebruikt de uitkomsten van de studie om in overleg met de gemeente Nieuwegein een besluit te nemen over het investeren in de halte Merwestein. Dit zal in de loop van 2018 duidelijk worden.

 

 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Gemeente Nieuwegein
Jaar: 2017