'Praktijktest' bewijst voorspellende kracht van OmniTRANS/Streamline

17 januari 2016

Begin dit jaar trof een verkeersinfarct de westflank van het Rotterdamse wegennetwerk ('de ruit'). Oorzaak: een storing aan een brug. Onbedoeld ontstond zo een praktijktest voor de kwaliteit van het voorspellend vermogen van OmniTRANS/Streamline. Die had de effecten inderdaad realistisch en gedetailleerd voorspeld.

Voor de MetropoolRegio Rotterdam Den Haag onderzocht Goudappel Coffeng de bereikbaarheid van het Rotterdamse havengevied en het eiland Voorne-Putten Daar werd onder andere geklaagd over de slechte bereikbaarheid als gevolg van brugopeningen en storingen daaraan. We brachten allereerst de huidige situatie objectief in kaart met behulp van "HERE-data":http://www.dat.nl/nl/producten/here-data---netwerk-en-snelheidsinformatie/ (uit navigatiesystemen van daar rijdende automobilisten). Vervolgens maakten we met prognosetool "OmniTRANS/Streamline":http://www.dat.nl/en/products/omnitrans/ voorspellingen bij toekomstige groei en what-if voorspellingen naar de effecten van storingen aan bruggen in de huidige situatie. Eén van de onderzochte scenario's betrof een storing aan de Spijkernisserbrug. Een dergelijke storing geschiedde kort daarop ook daadwerkelijk. Het verkeer in de hele regio gedroeg zich geheel volgens onze voorspelde verwachting.

Opdrachtgever: MetropoolRegio Rotterdam Den Haag
Jaar: 2016