Programma-ontwikkeling Slim & Schoon Onderweg

10 augustus 2018

Slim & Schoon Onderweg brengt ons een stap dichter bij een schonere en beter bereikbare regio Arnhem/Nijmegen. We bieden oplossingen voor een gezondere, snellere, goedkopere, schonere reis. Daarmee zorgen we goed voor onszelf, voor het klimaat en voor een betere doorstroming van het verkeer. We helpen inwoners, werknemers en bezoekers bewust te kiezen voordat ze onderweg gaan. Dit doen we samen met werkgevers en overheden in de regio Arnhem Nijmegen. In Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen en provincie Gelderland samen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij de uitvoering.

De regio Arnhem/Nijmegen heeft Goudappel gevraagd om het proces inhoudelijk te begeleiden om in overleg met de betrokken partijen te komen tot een gedragen programma Slim & Schoon Onderweg. Slimme maatregelen die bijdragen aan een schonere en beter bereikbare regio. Naar verwachting wordt begin 2019 een programma gepresenteerd.

Opdrachtgever: Regio Arnhem/Nijmegen
Jaar: 2019