Quick-scan voor hoogwaardig OV in Amsterdam-West

18 juli 2016

De gemeente Amsterdam werkt aan de realisatie van meer hoogwaardig openbaar vervoer in de stad. De 'Westtangent' zal een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding gaan vormen tussen station Amsterdam Sloterdijk en Schiphol, via de wijken Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West, Osdorp en Nieuw-Sloten. Daartoe worden op de geplande route diverse inframaatregelen genomen om het OV te versnellen en de betrouwbaarheid ervan verder te verbeteren.

Voor de gemeente Amsterdam voerden we een quick-scan uit naar de baten van de diverse maatregelen. Zo konden voor het Amsterdamse deel van de Westtangent de rijtijd- en betrouwbaarheidswinsten ten opzichte van de huidige situatie worden ingeschat. Hierdoor is meer inzicht ontstaan in de voordelen voor de reizigers op deze verbinding, zowel wat betreft reistijd als betrouwbaarheid.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2016