Reistijdbeleving van fietsers

1 februari 2018

Het vermoeden bestaat dat reistijdbeleving een belangrijke rol speelt bij fietsers. Vooral bij de keuze voor een bepaalde route, maar ook de keuze om wel of niet te gaan fietsen. Als aantrekkelijke routes als korter worden ervaren, kan de reistijdbeleving van fietsers – door fietsroutes bewust langs een aangename omgeving te leiden – aanmerkelijk worden bekort. Inzetten op veraangenaming van de fietsroutes zou dus een winst kunnen opleveren in de reistijdbeleving van fietsers en daarmee het gebruik. Om meer inzicht te krijgen in de reistijdbeleving van fietsers en de relatie met de aantrekkelijkheid van een route en het verplaatsingsgedrag zijn Goudappel Coffeng, NS, ThuisraadRO en de Universiteit van Amsterdam begin 2017 een onderzoek gestart naar de reistijdbeleving van fietsers. Twaalf partijen participeren in het onderzoek: de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Maastricht en Nijmegen, de regio Stedendriehoek, de metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Groningen en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. In het onderzoek worden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking twee vragenlijsten uitgezet. In de eerste vragenlijst vragen we de respondenten twee fietsroutes te scoren op aantrekkelijkheid en beleving. In de tweede vragenlijst vragen we respondenten naar de reistijdbeleving van een fietsroute. De resultaten van het onderzoek zijn in 2018 gepubliceerd. 

In opdracht van: 12 opdrachtgevers: (gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Maastricht en Nijmegen, regio Stedendriehoek, metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincies Gelderland, Zuid-Holland en Groningen en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) 

 

Opdrachtgever: Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Maastricht en Nijmegen, regio Stedendriehoek, metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincies Gelderland, Zuid-Holland en Groningen en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Jaar: 2017-2018