Risicogestuurd werken aan de veiligheid van overwegen

24 september 2019

Goudappel Coffeng heeft begin 2019 aan ProRail het raamwerk voor het ‘Nieuwe Overwegenregister’ opgeleverd. In 2018 is in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de wensen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail, gewerkt aan een systematiek die het mogelijk maakt om het risicoprofiel van overwegen te verbeteren.

“Het bestaande overwegenbeleid is door het introduceren van een risicoranking van overwegen (vastgelegd in het Nieuwe Overwegenregister) nader aangescherpt,” zegt adviseur Frank Aalbers. “Risicogestuurd werken krijgt hierdoor vanaf nu meer nadrukkelijk een rol bij het initiëren van projecten én in de prioritering van projecten zodat meer risicogericht en daardoor meer kosteneffectief gewerkt kan worden.”

De risicoranking is tot stand gekomen door het verbeteren en uitbreiden van het risicoprofiel van overwegen (op basis van safety performance indicators: SPI’s), door het meenemen van de kans op een ongeval én door het gevolg van een eventueel ongeval in het risico mee te wegen. Er is door Goudappel Coffeng in 2019 tevens gewerkt aan de implementatie van het systeem. Frank Aalbers: “Er zijn interessante overeenkomsten met de verkeersveiligheidssituatie voor het wegverkeer.”

 

 

Opdrachtgever: Prorail
Jaar: 2019