Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid hand in hand in Utrecht

6 oktober 2017

Utrecht heeft een duidelijke ambitie neergelegd in het Mobiliteitsplan (2016): ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten verbeteren en er moet meer ruimte moeten komen voor de fietser en voetganger. Door de Westelijke Stadsboulevard opnieuw in te richten wordt hier gestalte aan gegeven. Goudappel Coffeng heeft hierbij onderzocht welke verkeerskundige vormgeving van de infrastructuur mogelijk is en welke verkeerskundige en milieu-effecten de herinrichting met zich meebrengt.Infrastructuur dominant
De aanpak van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) is niet eenvoudig. Het traject, van 4 kilometer lang, bestaat uit de Pijperlaan- Lessinglaan-Joseph Haydnlaan-Spinozaweg-Thomas à Kempisweg-Cartesiusweg-St. Josephlaan-Marnixlaan. De leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit én de bereikbaarheid staan hier onder druk. Op veel plekken wordt de verblijfskwaliteit gedomineerd door de infrastructuur. Veel niet-bestemmingsverkeer legt beslag op de beschikbare infrastructuur en hindert daarbij het bestemmingsverkeer. De aanpak van de WSB is dé kans voor de gemeente Utrecht om de ambities uit het Mobiliteitsplan uit te voeren: de gemeente maakt hiermee de keuze om de positie van de fiets en voetganger te versterken en voor de auto alleen het bestemmingsverkeer (herkomst- en bestemmingsgebieden staan in geel op de kaart) te faciliteren.


Situatie voor...


...en situatie na

Gecombineerde aanpak
Goudappel Coffeng heeft een gecombineerde aanpak voorgesteld van fysieke herinrichting, mobiliteitsmanagement en vraagbeïnvloeding in combinatie met dynamisch verkeersmanagement. Alleen dán kan doorgaand verkeer voldoende worden geweerd. En dat creëert weer ruimte voor andere vervoerwijzen dan de auto. De drie componenten ondersteunen de verkeersdeelnemers in hun mobiliteitskeuzes om op de meest efficiënte manier hun bestemming te bereiken. Het verkeerskundig ontwerp en de verkeerssimulaties zijn gebruikt om tot deze aanpak te kunnen komen. Daarnaast is ook het effect op lucht en geluid berekend.

 

  

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Jaar: 2016-2017