Tellen en voorspellen van voetgangers en fietsers

25 augustus 2015

Langzaam verkeer is in steden een dominante planningsfactor geworden. Het wordt steeds drukker. Slim tellen en voorspellen geeft grip. Voor de gemeente Amsterdam bracht Goudappel de drukke verkeersstromen over de IJ-pontjes in kaart.

De achterliggende vraag: hoe lang gaat het nog passen nu het Overhoeks in Amsterdam-Noord (Oude Shell-gebied) ontwikkeld wordt tot woon- en leefgebied. We telden met slimme telcamera's na een inregelperiode waarbij we deze registratie valideerden tegen 'handmatig' visueel tellen met menselijke waarnemers.

De juiste plaatsing van camera's luistert namelijk nauw, zeker als het ├ęcht heel druk is. Wat dat betreft geldt een leegstromende pont over het IJ als een soort masterpiece voor telcamera's. Met de verkregen inzichten in drukte- en spitspatronen van voetgangers en fietsers gingen we aan de slag met de plannen voor Overhoeks en verkeersmodellen. Welke vervoersstroom staat het GVB op de pontverbinding de komende tijd te verwachten? Ook bepaalden we met de tellingen de maximale capaciteit van een pont in de praktijk. Tot dan was namelijk alleen de 'juridische' maximale capaciteit beschikbaar, zoals deze ook te lezen is in liften. Het resultaat was een slim prognosemodel om de juiste timingsbeslissing te nemen voor de investering in een extra pont. Dat geeft inzicht en scheelt geld.

Opdrachtgever: Opdrachtgever
Jaar: Jaar