Zo blijft Schiphol ook de komende jaren bereikbaar

17 oktober 2017

Op Schiphol wordt gebouwd aan een nieuwe pier en terminal, zodat je ook in de toekomst soepel en snel je vlucht kunt halen. De ruimte op de luchthaven is echter beperkt. Daarom is besloten parkeergarage P2 per 1 oktober 2017 op te offeren om zo ruimte te creëren. Schiphol verliest daarmee bijna de helft van de parkeercapaciteit voor reizigers nabij de terminals. Tegelijkertijd hebben de bouwprojecten ook invloed op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van wegen.

Om Schiphol goed bereikbaar te houden, hebben Frank Aarnink en Jeroen Terlouw van  Goudappel Coffeng samen met Schiphol gezocht naar nieuwe parkeerplaatsen, nieuwe manieren van parkeren en nieuwe ontsluitingsroutes. Jeroen Terlouw: “Met de analyse van parkeerdata en het simuleren van het verwachte gebruik met een dynamisch verkeersmodel heeft Goudappel Coffeng vooraf inzicht gegeven in de te verwachten effecten en aandachtspunten.”

Langer dan twee dagen
“Uit analyse van het huidige gebruik bleek bijvoorbeeld dat een groot deel van de parkeerplaatsen op Schiphol Centrum in P1 en P2 bezet werd door reizigers die langer dan twee dagen geparkeerd stonden,” zegt Terlouw. ”Daarmee hielden ze plekken bezet die veel vaker door kortparkeerders gebruikt kunnen worden: bijvoorbeeld als je alleen iemand wilt ophalen of wegbrengen. Gezien de ontstane krapte, is dat natuurlijk niet efficiënt.” Frank Aarnink vult aan: “Om het verlies aan parkeercapaciteit nabij de terminals op te vangen is daarom ingezet op een maximum parkeerduur van 48 uur. Wil je langer parkeren, dan kun je gebruik maken van valet parking dichtbij de terminal en wordt je auto tijdens je afwezigheid door Schiphol op afstand geparkeerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor de kortparkeerders in P1 en wordt het gebruik van P1 intensiever.”

Dynamisch verkeersmodel
“Door het sluiten van P2, het intensievere gebruik van P1, en het Valet parkeerproduct zijn ook de routes op de luchthaven veranderd,” zegt Jeroen Terlouw. “De te verwachten effecten van deze wijzigingen hebben we vooraf met een dynamisch verkeersmodel gesimuleerd. Hieruit bleek dat met enkele optimalisaties in de bestaande infrastructuur de luchthaven ook zonder P2 de komende jaren nog bereikbaar blijft.”

Meer informatie voor automobilisten

Website Schiphol

Dit filmpje toont hoe de parkeerfaciliteiten en routes zijn veranderd:

Opdrachtgever: Luchthaven Schiphol
Jaar: 2016-2017