Vier tips om laden elektrische voertuigen te faciliteren

15 december 2017

In het regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 2030 uitsluitend nog emissieloze (elektrische) voertuigen verkocht mogen worden. Cruciaal hierbij is dat de laadinfrastructuur aansluit bij deze groei. Vanaf 2019 wordt een versnelde toename van het aantal elektrische auto’s verwacht. Hoe kun je je daar als eigenaar of exploitant van een parkeergarage op voorbereiden? Niels Voogt en Jeroen Roelands geven in Vexpansie vier tips om 'in charge' te blijven.

Download het gehele artikel uit Vexpansie