Wegen goed en toekomstgericht beheren

12 september 2018

Met behulp van verkeersmanagement proberen we het bestaande wegennet zo goed mogelijk te benutten. Maar dat is alleen mogelijk als we die wegen, inclusief verkeersmanagement-instrumentarium, goed en toekomstgericht beheren. Anders gezegd: wegbeheerders moeten hun assetmanagement op orde hebben. Marc van den Elzen en Bas Govers leggen in NM magazine uit wat daar (nog) voor nodig is.

Het artikel in NM Magazine, september 2018

Download het artikel