OmniTRANS Analytics brabant

De provincie en alle gemeenten binnen Noord-Brabant gebruiken sinds 2019 OmniTRANS Analytics om de actualisatie van het provinciebrede verkeersmodel BBMA te stroomlijnen.

Efficiënt samenwerken

Binnen de provincie zijn vijf verkeersmodellen operationeel die op gezette tijden worden geactualiseerd. Hiervoor wordt in korte tijd de input van meer dan 60 stakeholders die betrokken zijn bij de verkeersmodellen, verzameld. Met OmniTRANS Analytics kunnen de stakeholders reacties op de kaart plaatsen en bijlagen toevoegen. De reacties worden door de ontwikkelaar van de verkeersmodellen eenduidig verwerkt en in een chatstructuur teruggekoppeld richting alle partijen. OmniTRANS Analytics maakt dus een enorme versnelling in het werkproces mogelijk.

OmniTRANS Analytics provincie Brabant

OmniTRANS Analytics

Klantreacties

Martijn Heynickx, projectleider BBMA van de provincie Noord-Brabant is nauw betrokken geweest bij deze toepassing van OmniTRANS Analytics. Heynickx:

“Het is een heel mooi system. Het is overzichtelijk, duidelijk en helder. Het is buitengewoon snel. De werkomgeving en de verschillende weergavemogelijkheden van OmniTRANS Analytics werken vanzelfsprekend en efficiënt.” 

Frank van den Bosch van de gemeente Helmond onderschrijft dit grote voordeel van OmniTRANS Analytics. In zijn werk kan Frank met OmniTRANS Analytics verkeersintensiteiten en toekomstplannen sneller inzichtelijk maken en delen. Van den Bosch:

“In het verleden maakte je vaker een plot en dan was op detailniveau niet alles goed te zien. Nu kan je makkelijk naar de modelresultaten kijken, inzoomen en gedetailleerd naar een bepaald gebied kijken, je hebt direct alles bij de hand.”   

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Jaar: 2019 - 2021