André Oldenburger

André Oldenburger

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Ik vind het uitdagend om actief te zijn op het snijvlak van overheid en markt. In een wereld waar overheden de regie willen voeren over innovatieve mobiliteitsontwikkelingen en waar marktpartijen posities innemen om op tijd de juiste stappen te zetten, vind ik het interessant om te ontdekken waar de wederzijdse synergie zit.

Ik heb de afgelopen decennia bij zowel publieke als private organisaties gewerkt en heb daardoor een brede blik op innovatie, samenwerking, implementatie en businessmodellen. Uitsluitend door opbouwend-kritisch naar projecten te kijken ontstaan er mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

Na bij verscheidene werkgevers gewerkt te hebben (overheid, onderzoek en bedrijfsleven) ben ik in september 2017 begonnen bij Goudappel. Werken bij Goudappel betekent werken in een omgeving met deskundige collega’s die altijd bereid zijn om elkaar te steunen en van deskundige adviezen te voorzien. In een open sfeer wordt gewerkt aan adviezen die van vele kanten belicht worden en mede daardoor van hoge kwaliteit zijn. Ik ervaar Goudappel als een zeer betrokken bedrijf, zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak. Kortom, een perfecte omgeving om je in alle vrijheid te kunnen ontwikkelen.

Vanuit Goudappel adviseer ik overheden en bedrijfsleven over de wijze waarop innovaties binnen het mobiliteitsdomein succesvol kunnen worden doorgevoerd. Dit kan betrekking hebben op nieuwe rollen van de overheid en nieuwe vormen van aanbestedingen, maar ook op het onderzoeken van de marktmogelijkheden voor nieuwe duurzame mobiliteitsdiensten. Omdat mobiliteit gaat om het verplaatsen van mensen en goederen hou ik altijd het belang van de eindgebruiker goed in de gaten.

Sinds medio 2018 word ik als Omgevingsmanager MaaS (Mobility as a Service) ingehuurd door het ministerie van I&W, met als doel om MaaS via een open ecosysteem te introduceren en beleidsmatige belemmeringen weg te nemen. Ik werk hierbij aan de ontwikkeling van MaaS-waardige concessies voor het OV en ben tevens betrokken bij de ontwikkeling van hubs en deelmobiliteit. Belangrijk onderdeel vormt ook de wijze waarop data kan worden ingewonnen ten behoeve van monitorings- en optimalisatie doeleinden. In 2022 eindigen 7 nationale MaaS-pilots. Ik ben momenteel bezig met de voorbereidingen van de evaluatie om vervolgens te kunnen bepalen welke beleidsmatige stappen genomen moeten worden om MaaS verder te faciliteren.  

Ik heb speciale aandacht voor het doelgroepenvervoer (WMO, leerlingenvervoer e.d.). De kosten van dit vervoer nemen sterk toe en de roep om efficiencymaatregelen en eventuele integratie met OV en MaaS groeit. Voor het ministerie van I&W en de gemeente Amsterdam heb ik met mijn collega’s van Goudappel het landschap van het doelgroepenvervoer in beeld gebracht en aangegeven welke innovatie- en integratiemogelijkheden zich de komende jaren voordoen. Vanuit MaaS werk ik momenteel aan de voorbereidingen voor de introductie van MaaS-waardige vergunningen in het Doelgroepenvervoer.

Lees ook het whitepaper waarin ik samen met mijn collega's 5 aandachtspunten beschrijf om de impact van MaaS te vergroten.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met André