Technologische en ruimtelijke ontwikkelingen hebben niet alleen effect op de fysieke omgeving, maar ook op het menselijk gedrag. Ik krijg dan ook energie van projecten waarin mobiliteit, ruimte en gedrag samenkomen.

Hoe ontwerpen we een verkeersveilige schoolomgeving? Hoe komen we tot een logische en multimodale ontsluitingsstructuur voor alle weggebruikers? En hoe vertalen we de visie van de gemeente in een concreet uitvoeringsprogramma? Allemaal vragen waar ik mij mee bezighoud in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Na het afronden van mijn bachelor Bouwkunde aan de TU Eindhoven en mijn master Transport, Infrastructure & Logistics aan de TU Delft, werk ik sinds 2017 als adviseur Mobiliteit & Ruimte op onze vestiging in Eindhoven. Ik werk mee aan een breed scala van projecten op zowel lokaal als regionaal niveau. Op projectniveau varieert dit van kruispuntstudies tot verkeers- en vervoersplannen voor gemeenten. In projecten ben ik van waarde door mijn analytische vaardigheden en het vertalen van (technische) gegevens naar heldere visualisaties.

We hebben veel ervaring en relevante expertise in huis om mobiliteitsvraagstukken te beantwoorden. En juist het werken in interdisciplinaire teams maakt werken bij Goudappel zo leuk en leerzaam.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Daphne