Spoorzone (ZUS Architecten)

NS Stations werkt samen met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg aan de ruimtelijke transformatie van het stationsgebied Den Haag Laan van NOI. Dit nieuw stukje stad moet worden ontwikkeld met een menselijke maat: het doel is een groene en hoogwaardige mobiliteitsknoop om te wonen en werken (ca. 600 woningen en 14.000 m² aan werk en voorzieningen), waar het aantrekkelijk verblijven is voor iedereen. Door de nabijheid van het station ligt er een kans om deze knoop in te richten als mobiliteitshub. Samen werkten we aan een geïntegreerd mobiliteitsconcept voor deze gebiedsontwikkeling en ov-knoop.

Afbeelding: ZUS Architecten

Win-win situatie door integratie gebiedsontwikkeling en mobiliteitshub 

De gebiedsontwikkeling omvat het gebied tussen de Van Alphenstraat en het spoor bij station Laan van NOI. Nu kent deze zone, behalve het station, nog geen ruimtelijke functies. Door deze ruimte beter te benutten en de gebiedsontwikkeling en het ontwikkelen van een mobiliteitshub te combineren, creëren we een win-winsituatie voor: 

  • Duurzame mobiliteit: de gebiedsontwikkeling profiteert van de aanwezige, duurzame ov-bereikbaarheid. Omgekeerd profiteert de ov-knoop van de gebiedsontwikkeling, die leidt tot extra reizigers. Inzetten op duurzame mobiliteit leidt bovendien tot vermindering van autoafhankelijkheid en vergroot het aanbod van (deel)mobiliteit door gecombineerd gebruik van bewoners én reizigers 

  • Levendigheid van het gebied: gebiedsontwikkeling leidt tot meer ruimtelijke activiteiten en functies, wat zorgt voor meer levendigheid rondom het ov-knooppunt. Dat maakt de knoop weer aantrekkelijk voor reizigers en bewoners van omliggende wijken 

  • Parkeren: kan efficiënter door het combineren van parkeer- en stallingsruimte, overdag voor reizigers en ’s nachts voor bewoners

Spoorzone 2.png

Ontwikkelen integraal mobiliteitsconcept 

Samen zijn we aan de slag gegaan door de ov-knoop te bekijken vanuit zowel netwerk- als locatieniveau en deze te onderzoeken vanuit mobiliteit én ruimte. We startten met het geven van inzicht in het verwacht mobiliteitsgedrag van alle gebruikers van het gebied (behorend bij de stedelijkheidsgraad van de locatie). Dit hebben we vervolgens vertaald naar een integraal mobiliteitsconcept. We stelden verschillende scenario’s op voor benodigd auto- en fietsparkeren bij de gebiedsontwikkeling.

Vervolgens gaven we inzicht in hoe deze scenario’s eruitzien voor het ov-knooppunt. We brachten de ideale verhouding van functies (wonen, werken, voorzieningen) in beeld voor de gebiedsontwikkeling in relatie tot gebruik van de knoop. Door functies te mengen blijft het gebied in de ochtend, middag én avond sociaal levendig. Dat zorgt voor optimaal gebruik van de ruimte voor parkeren en leidt tot sociale veiligheid. Ook werkten we het ideale scenario uit voor de mogelijkheden voor deelmobiliteit.

Spoorzone 3.png

Uitwerking van verschillende scenario's

Op deze manier gaven we inzicht in de keuzes die gemaakt kunnen worden in de gebiedsontwikkeling, om de maximale potentie van de gebiedsontwikkeling en de knoop in de toekomst optimaal te benutten. Zo’n eindbeeld wordt uiteraard niet in één nacht bereikt. Daarom ontwikkelden we een adaptieve ontwikkelstrategie om stapsgewijs een integrale mobiliteitshub te ontwikkelen voor alle gebruikers van het gebied. Dat geeft alle betrokken partijen een compleet beeld van de huidige en gewenste situatie en concreet handelingsperspectief om aan de slag te gaan.

Aanbevelingen

Dit project bewijst hoe kansrijk verdichtingsopgaven binnen 800 meter van een ov-knoop zijn. Niet alleen voor minder m² parkeren, maar ook voor een sociaal veilige omgeving met prettige verblijfskwaliteit door menselijke activiteit gedurende de gehele dag. Door de mobiliteitsbehoeftes van verschillende gebruikers te combineren, vergroot je bovendien de potentie voor deelmobiliteit en verklein je daarmee de autoafhankelijkheid. Daarmee zijn verdichtingsopgaven een mooie kans om invulling te geven aan de mobiliteitstransitie.

Deze studie vormt een mooi vertrekpunt voor de integrale verkenning van Den Haag Laan van NOI die in 2024 gestart wordt. 

Opdrachtgever: NS Stations 
Jaar: 2022

Een aanpak voor het vormgeven en inrichten van ov-knooppunten

Op gestructureerde wijze komen tot een integraal en gedragen beeld voor een toekomstig ov-knooppunt, met concreet handelingsperspectief voor alle betrokken partijen.

Lees meer

Oplossing

ov-knooppunten