Logistiek

Logistiek

Logistiek heeft een enorme toegevoegde waarde voor Nederland. Het is een sector die werk biedt aan veel mensen, de arbeidsproductiviteit ligt hoog en de sector biedt kansen om te fungeren als motor voor duurzame economische groei. Het is dan ook niet verwonderlijk dat logistiek altijd en overal om ons heen plaatsvindt. Door de lucht, per spoor, via de weg of over water: goederen zijn op ieder moment van de dag onderweg. Dat maakt goederenvervoer een onlosmakelijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem.

Zicht op logistiek

Om effectieve maatregelen op het vlak van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid te nemen is het relevant om zicht te hebben op logistiek. Denk daarbij aan zicht op routes, afstanden, type voertuigen en verblijfstijd. Goudappel beschikt over diverse instrumenten om logistiek in beeld te krijgen. Zo werken we aan een aparte bestel- en vrachtmodellering voor het regionale en nationale netwerk. En voor gebieds- en locatieontwikkeling beschikken we over kengetallen waarmee we een realistische inschatting maken van laad- en losbewegingen.

Effect van stadsdistributie

Bevoorradingsverkeer draagt in beperkte mate bij aan de hoeveelheid verkeer op de infrastructuur. Daarom is het relevant om te kijken naar andere beleidsdoelstellingen en effecten dan alleen vertraging op het wegennet. Denk aan de lokale impact zoals ruimte, geluid en uitstoot, maar ook aan verkeersveiligheid bij interactie met andere verkeersdeelnemers. Onze experts werken daarom naast woongebieden ook vaak in centrum- en werkgebieden. Zo kunnen we in ontwerpvraagstukken zorg dragen voor een veilige en gezonde omgeving waarbij we ook rekening houden met bevoorrading.

Maatregelen in samenhang met sector

Het simpelweg afsluiten van een gebied belemmert bevoorrading en daarmee ook in hoeverre gebieden een aantrekkelijke plek zijn voor voorzieningen. Het is dus belangrijk dat stimulerende maatregelen ten behoeve van leefkwaliteit en verkeersveiligheid in lijn lopen met ontwikkelingen in de logistieke sector, zodat partijen gezamenlijk optrekken. Maatregelen mogen best ongemakkelijk zijn, maar dienen altijd bereikbaar en haalbaar te zijn. Daarom houden we niet alleen rekening met grote ondernemingen, zoals Albert Heijn, maar juist ook met het lokale MKB.

Meer over logistiek

 • Het belang van logistiek voor ons mobiliteitssysteem

  Logistiek is onlosmakelijk verbonden met ons mobiliteitssysteem en daarom werken onze adviseurs aan slimme en duurzame logistieke concepten die passen binnen de woningbouwopgave en mobiliteitstransitie.

  /nl/themas/logistiek/het-belang-van-logistiek-voor-ons-mobiliteitssysteem
 • Project: Transformatie van de Tuinstraat in Veenendaal

  De Tuinstraat in Veenendaal fungeert momenteel voornamelijk als doorgaande route langs het winkelgebied en als expeditiestraat voor de detailhandel. De gemeente Veenendaal ontwikkelde een visie waarin de straat aantrekkelijker wordt met een groen en een leefbaar woonklimaat én plek voor distributie.

  /nl/projecten/transformatie-expeditiestraat-veenendaal
 • Project: Eerste integrale analyse goederenvervoer

  Voor de kabinetsformatie is voor het eerst naast een analyse van personenvervoer, ook een integrale analyse van het goederenvervoer uitgevoerd. Lees meer over dit project.

  /nl/projecten/eerste-keer-integrale-analyse-goederenvervoer-ten-behoeve-van-kab…

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

We gaan graag met u in gesprek over de rol van logistiek in uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op