Deelmobiliteit

Kansrijk middel voor CO₂-reductie, ruimtebesparing en sociale inclusie
deelmobiliteit

Deelmobiliteit - een (elektrische) auto, scooter of fiets beschikbaar voor meerdere gebruikers - biedt kansen voor meerdere maatschappelijke doelen. Maar alleen als middel in een mix aan maatregelen en nooit als doel op zich.

Hoe deelmobiliteit bijdraagt aan beleidsdoelstellingen

Deelmobiliteit is veelbelovend. Zo draagt het bij aan:

 • CO₂-reductie: deelmobiliteit belooft een afname van het autobezit en dat draagt bij aan de centrale doelstelling uit het Klimaatakkoord: 49% CO₂-reductie.
 • Ruimtebesparing: woningbouw gebeurt steeds vaker binnen stedelijk gebied. Deelmobiliteit belooft een afname van het aantal auto's in de stad en daarmee de hoeveelheid parkeerruimte.
 • Betere bereikbaarheid: deelmobiliteit zorgt ervoor dat reizigers schoner en goedkoper kunnen reizen.
 • Sociale inclusie: deelmobiliteit (mits betaalbaar en toegankelijk) is een belangrijk middel om mobiliteitsongelijkheid terug te dringen

Onze visie op deelmobiliteit

Deelmobiliteit biedt zoals gezegd veel kansen. In onze ogen moet het echter nooit het doel zijn maar juist een middel voor het halen van maatschappelijke doelen. Deelmobiliteit is ook nooit dé oplossing voor al uw uitdagingen en maakt idealiter deel uit van een mix aan maatregelen. Wij vinden dat deelmobiliteit in balans moet zijn met de leefomgeving én voor iedereen bereikbaar moet zijn. Alleen zo draagt het bij aan brede welvaart.

Meer over deelmobiliteit

 • Deelmobiliteit: zo zet u het in & praktijkvoorbeelden

  Deelmobiliteit draagt bij aan verschillende maatschappelijke doelen. Als gemeente inzetten op deelmobiliteit? Lees hier hoe en bekijk voorbeelden uit de praktijk.

  /nl/themas/klimaat-en-energie/duurzame-mobiliteit/deelmobiliteit
 • Aan de slag met autodelen

  Naast ruimtebesparing biedt autodelen ook financieel voordeel voor gebruikers. In hoeverre autodelen een succes is in uw gemeente, wordt bepaald door uw aanpak. Lees hier onze tips.

  /nl/themas/deelmobiliteit/autodelen

Deelmobiliteit vs. hubs & Mobility as a Service (MaaS)

Deelmobiliteit wordt vaak in één adem genoemd met mobiliteitshubs en Mobility as a Service (MaaS). Dat is niet vreemd, alle drie hebben te maken met flexibel reizen. Mobility as a Service is hierbij de digitale invulling: gebruikers kunnen vanaf één platform meerdere vervoersmiddelen plannen, boeken en betalen. Deelauto's, scooters en fietsen zijn hierbij voorbeelden van mogelijke vervoersmiddelen.

Hubs zien wij als de fysieke invulling van flexibel reizen. In de basis zijn hubs overstappunten naar andere vervoerswijzen. Dat zijn vaak vormen van deelmobiliteit, maar het hoeft niet per se. Transferia en stadsdistributiecentra zijn voorbeelden van hubs waar niet altijd deelmobiliteit aanwezig is. Andersom geldt dat deelmobiliteit ook niet per se via een hub georganiseerd hoeft te worden. We maken onderscheid tussen station-based deelmobiliteit (via vaste ophaalplekken: hubs) en free-floating deelmobiliteit (zonder vaste ophaalplekken). 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

We adviseren graag over hoe deelmobiliteit kan bijdragen aan uw (beleids)doelstellingen.

Neem contact op met Suze

Bekijk ook deze thema's

 • Hubs en MaaS

  Hubs en ook Mobility-as-a-Service krijgen steeds meer vorm. Wie gaat voor succes, kiest voor een integrale aanpak.

  /nl/themas/hubs-maas
 • Openbaar vervoer

  Of het nou gaat om de woningbouwopgave of de mobiliteitstransitie: ov draagt bij aan de oplossingen.

  /nl/themas/openbaar-vervoer
 • Voetganger

  De meest duurzame vorm van mobiliteit en vaak nog onvoldoende belicht: lopen.

  /nl/themas/voetganger