Verkeersveiligheid

Iedereen elke dag veilig thuis: hoe we werken aan een veiliger Nederland
Verkeersveiligheid.png

In Nederland vallen gemiddeld nog altijd 2 doden per dag en raken dagelijks gemiddeld 50 mensen ernstig gewond in het verkeer. Wij leggen ons niet neer bij de stagnatie van de daling van het aantal ongevallen. Wij werken op verschillende manieren aan een veiliger Nederland met als uitgangspunt "iedereen elke dag veilig thuis”. Onze ontwerpers, verkeersveiligheidsauditoren en gedragsdeskundigen verbeteren de verkeersveiligheid door gezamenlijk de wisselwerking tussen infrastructuur en gedrag te optimaliseren.

Veiligheid voor snelheid: het nieuwe 30

Drukke verkeersaders met gemengd verkeer en een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur door verblijfsgebieden vinden wij niet meer van deze tijd. Maar moet alles dan 30 km/uur worden? En hoe passen de bus en hulpdiensten hier in? Wij ontwikkelden het afwegingskader 30 km/uur en hebben ruime ervaring met de toepassing hiervan. Leer meer over hoe wij u kunnen helpen met de implementatie van de GOW30.  

Verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor gedrag

In 90% van de ongevallen is menselijk gedrag één van de oorzaken. Het is daarom essentieel om menselijk gedrag centraal te stellen bij het verbeteren van verkeersveiligheid.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Amsterdam straat

Veiligheid fietsverkeer: een essentieel aandachtspunt voor de mobiliteitstransitie

De fiets heeft veel voordelen ten opzichte van de auto en speelt een belangrijke rol in de verduurzamings- en woningbouwopgave. Maar fietsers zijn ook kwetsbaar en het aantal dodelijke verkeersongevallen neemt toe. Inzetten op de fiets vraagt dus om extra aandacht (en financiële middelen) voor de veiligheid van die fietser. In onze advisering stellen wij de fietser centraal en gaat doorstroming niet ten koste van verkeersveiligheid.

Lees meer over onze dienstverlening op het gebied van de fiets

Meer over verkeersveiligheid

 • Verkeersveiligheidsaudit

  Het beoordelen van de verkeersveiligheid van bestaande infrastructuur of nieuwe ontwerpen.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/toetsen-verkeersveiligheid/verkee…

Een pragmatische toepassing van het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV)

Wij geloven in een risico gestuurde aanpak van verkeersonveiligheid, maar denken ook dat het nog jaren duurt voordat de algoritmen kunnen bepalen op welk wegvak de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen valt. Sommige wegbeheerders willen daarin voorop lopen, anderen zijn meer volgend in het risico gestuurde denken. Samen met u ontwikkelen we een pragmatische aanpak die bij uw gemeente past.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid.

Neem contact op met Joep

Bekijk ook deze thema's

 • Brede welvaart

  Een van de onderdelen van brede welvaart: een veilige leefomgeving.

  /nl/themas/brede-welvaart
 • Fiets

  Fietsers zijn als op het verkeersveiligheid aankomt kwetsbaar. Maar de fiets biedt ook kansen.

  /nl/themas/fiets
 • Voetganger

  Hoewel lopen de meest duurzame vorm van mobiliteit is, is ook de voetganger een kwetsbare groep.

  /nl/themas/voetganger