Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

In Nederland vallen gemiddeld nog altijd 2 doden per dag en raken dagelijks gemiddeld 50 mensen ernstig gewond in het verkeer. Wij leggen ons niet neer bij de stagnatie van de daling van het aantal ongevallen. Wij werken op verschillende manieren aan een veiliger Nederland met als uitgangspunt "iedereen elke dag veilig thuis”. Onze ontwerpers, verkeersveiligheidsauditoren en gedragsdeskundigen verbeteren de verkeersveiligheid door gezamenlijk de wisselwerking tussen infrastructuur en gedrag te optimaliseren.

Veiligheid voor snelheid: het nieuwe 30

Drukke verkeersaders met gemengd verkeer en een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur door verblijfsgebieden vinden wij niet meer van deze tijd. Maar moet alles dan 30 km/uur worden? En hoe passen de bus en hulpdiensten hier in? Wij ontwikkelden het afwegingskader 30 km/uur en hebben ruime ervaring met de toepassing hiervan. Leer meer over hoe wij u kunnen helpen met de implementatie van de GOW30.  

Veiligheid fietsverkeer: een essentieel aandachtspunt voor de mobiliteitstransitie

De fiets heeft veel voordelen ten opzichte van de auto en speelt een belangrijke rol in de verduurzamings- en woningbouwopgave. Maar fietsers zijn ook kwetsbaar en het aantal dodelijke verkeersongevallen neemt toe. Inzetten op de fiets vraagt dus om extra aandacht (en financiële middelen) voor de veiligheid van die fietser. In onze advisering stellen wij de fietser centraal en gaat doorstroming niet ten koste van verkeersveiligheid.

Lees hier meer over onze dienstverlening op het gebied van de fiets. 

Een pragmatische toepassing van het strategisch plan verkeersveiligheid (SPV)

Wij geloven in een risico gestuurde aanpak van verkeersonveiligheid, maar denken ook dat het nog jaren duurt voordat de algoritmen kunnen bepalen op welk wegvak de grootste verkeersveiligheidswinst te behalen valt. Sommige wegbeheerders willen daarin voorop lopen, anderen zijn meer volgend in het risico gestuurde denken. Samen met u ontwikkelen we een pragmatische aanpak die bij uw gemeente past.

Verkeersonveilige locaties: deskundige analyse van wisselwerking tussen infrastructuur en gedrag

In ruim 90% van de ongevallen is menselijk gedrag één van de oorzaken, en in ruim de helft is het menselijk gedrag de enige oorzaak van het ongeval. Daarom is het van belang menselijk gedrag centraal te stellen bij het onderzoeken van een onveilige verkeerssituatie, in zowel de analyse- als in de oplossingsfase. Lees meer over onze verkeersveiligheidsmethode met aandacht voor het menselijke gedrag.

Meer over verkeersveiligheid

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid.

Neem contact op