Verkeer & Mobiliteitsplannen

Verbindend, dat moet een planproces zijn, met uiteraard gedegen inhoud. Goudappel is marktleider voor mobiliteitsgerelateerde plan- en ontwerpprocessen voor provincies, regio’s, waterschappen, projectontwikkelaars en gemeenten. Dat is altijd maatwerk, met couleur locale en de aanpak en vorm die in uw situatie effectief is. Samen zorgen wij voor plannen met visie én uitvoeringskracht.

Wij verbinden de beleidsvelden economie, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en milieu in onze plannen. Mobiliteit is een integraal en geen sectoraal vraagstuk. Het gaat om actualiteit in een duurzaam beleidskader of strategie. Wij hebben een antwoord gevonden op de paradox van lange termijn plannen en het kunnen inspelen op de ontwikkelingen van vandaag. Dat geldt voor vanuit beleid geïnitieerde projecten, als voor anderszins urgente verkeersgerelateerde vraagstukken binnen uw gemeente, regio, wijk of bouwplan. Vorm volgt daarbij functie, want de juiste inhoud moet ook ‘landen’. De tijd van dikke rapporten is voor ons al jaren voorbij. Korte teksten met duidelijke afbeeldingen, interactieve sessies met verkeersmodellen en social media. Het opstellen van mobiliteitsbeleid wordt een dynamisch en continu proces. Dat is goedkoper, effectiever en leuker. En wat blijft is onze inbreng van deskundigheid, onafhankelijkheid en verfrissende inzichten. Vorm + Inhoud = Meer!

Lokale eigenheid en regionale inpassing
Ieder gebied heeft haar eigen unieke kwaliteiten en opgaven. Die eigenheid willen we behouden in onze advisering. Liefst nog extra versterken. Onze adviseurs hebben regionaal het overzicht: ruimtelijk, demografisch en bestuurlijk. Dat is een groot voordeel dat wij als marktleider hebben. De keuze voor Goudappel Coffeng betekent toegang tot een schatkamer aan regionale, ook historische, referentiekennis. We zijn snel ingewerkt en weten waar extra opletpunten kunnen zitten. Zo behalen we binnen budget meer resultaat.

Interactieve planvorming 2.0
In onze advisering slaan we bruggen: tussen beleidsvelden, tussen beleid, projecten en beheer, tussen gemeente en regio en tussen overheid en burger. We zien een planningsproces bij uitstek als kans om interactie tot stand te brengen en samen tot gemeenschappelijke inzichten te komen. Inwoners en maatschappelijke organisaties brengen steeds meer in. Nieuwe media, zoals smart phones en interactieve kaarten maken dat ook mogelijk. Ons instrumentarium groeit daarin mee, zoals quickscan verkeersmodellen. Plannen worden dynamischer, met ruimte voor tussentijdse evaluatie en ruimte voor kleinschalige experimenten voor echte vernieuwing in de wijk. Mobiliteit maak je immers samen.

Flexibel de juiste specialismen inschakelen
Met ons verzekert u zich van de beschikbaarheid van de juiste expertise op het juiste moment. Aan het begin van een planproces is immers niet altijd precies duidelijk welke externe expertise nodig zal zijn. Met onze breedte, diepte en omvang zijn wij als geen ander in staat snel te schakelen tussen collega’s, zonder de overhead en vertraging van een extra aanbesteding. Kennis van duurzaam veilig, programma hoogfrequent spoor, gedrag, interactieve beleidsvorming, veldwerk, et cetera, Goudappel Coffeng heeft het, voor u.

Verkeerskundig kloppend ontwerpen
Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplannen (GVVP) worden uiteindelijk projecten op straat. We beschikken over een speciale groep die ontwerpen maakt. Of verbetert. Is de juiste verkeerskundige oplossing gekozen? Zijn de rijcurves passend? Wat betekent dit voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte? Kan het veiliger? Voor dat laatste beschikken wij over gecertificeerde auditors. Maatwerk blijft de standaard. Kijk hieronder naar een greep uit onze praktijk op het gebied van verkeersadvies en mobiliteitsplannen.

Gerelateerde werkvelden:

Strategie & beleid | Gebiedsontwikkeling | Ontwerp | Openbaar vervoer | Fiets | Onderzoek | Verkeersmanagement en -prognoses | Procesmanagement

Betrokken adviseurs