Stedelijke ontwikkeling en mobiliteitstransitie

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteitstransitie

Steeds meer steden kiezen voor ruimtelijke inbreiding binnen bestaand gebied vanwege het groeiende aantal inwoners. Mobiliteit vormt dan vaak een uitdaging want het wordt nog drukker op plekken waar het al druk was. Hoe houden we de leefomgeving aantrekkelijk én bereikbaar? Hoe zorgen we voor een openbare ruimte die klimaatadaptief is en zowel grote hoeveelheden regen als droogte kan opvangen? En hoe zorgen we ervoor dat iederéén zich prettig kan verplaatsen, ook als het druk is? We adviseren u graag over deze vraagstukken.

De mobiliteitstransitie

Stedelijke inbreiding is een enorme kans om de mobiliteitstransitie naar wandelen, fietsen, ov en deelmobiliteit te versnellen. Het stimuleren van deze vervoerswijzen heeft een multiplier effect: het draagt bij aan een betere leefkwaliteit, meer sociale inclusiviteit (mobiliteit wordt toegankelijker voor iedereen), duurzaamheid én efficiënter ruimtegebruik door inbreiding.

Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de kwaliteit van de ruimte voor spelen, verblijven, wandelen en fietsen, of aan maatregelen die ervoor zorgen dat de auto zich meer als gast gedraagt, bijvoorbeeld in de vorm van autoluwe straten. Maar het gaat ook om de uitwerking van het ‘nieuwe 30 km/u’, hoogwaardige ov-verbindingen en het toepassen van maatwerk in parkeernormen, mobiliteitshubs en het aanbieden van deelmobiliteit.

Slimme mobiliteit in gebiedsontwikkelingen

Mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen optimaal organiseren door de inzet van slimme oplossingen? Ontdek onze aanpak op basis van het smart mobility wheel.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png

Maatwerk: van grote steden tot kleine kernen

Binnen Goudappel hebben we veel ervaring met verstedelijkingsopgaven. Zo ontwikkelden we mobiliteitsstrategieën voor verstedelijking in grote steden zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht en het Hamerkwartier in Amsterdam, maar ook voor middelgrote en kleinere kernen zoals Gouda en de Noordoostpolder. We begrijpen dat maatwerk nodig is, afhankelijk van het type stedelijk gebied.

Ook zijn we intensief betrokken bij het opstellen van landelijke richtlijnen voor parkeernormen en -garages, onder andere op basis van landelijk dekkende data over actueel autobezit. Voor landelijke overheden werken we aan ontwerpprincipes passend bij het ‘het nieuwe 30 km/u’. Ook verzamelen we steeds meer kennis over de inzet van bijvoorbeeld mobiliteitshubs en ‘Mobility as a Service’ bij verstedelijkingsopgaven.

Lees ook ons whitepaper

Inzicht in positieve effecten van de mobiliteitstransitie

Anders omgaan met mobiliteit is voor iedereen spannend. Daarom nemen wij alle betrokken bestuurders, beleidsmakers en belanghebbenden mee in het grotere verhaal. We maken inzichtelijk wat de positieve effecten zijn op het gebied van veiligheid, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en stedelijke economie. De mobiliteitstransitie stimuleren is een zaak van de lange adem. Daarom begeleiden wij u bij elke stap.

Inzicht in- en beïnvloeden van voetgangersstromen

Het Nederlands Loopstromenmodel geeft inzicht in de bewegingen en motieven van voetgangers en hoe deze te beïnvloeden.

Lees hier hoe

Oplossing

Voetgangers in Amsterdam

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de mobiliteitstransitie.

Neem contact op met Christiaan