Mobiliteitsstrategie voor vijf Vlaamse vervoersregio's

Project

Antwerpen

Het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft de opdracht voor het opstellen van regionale mobiliteitsplannen voor de vervoersregio's Limburg, Mechelen, Gent, Vlaamse Rand en Kortrijk gegund aan een consortium bestaande uit Goudappel, Sweco Belgium en The New Drive. Eerder verwierf het consortium het contract voor het regionale mobiliteitsplan voor Antwerpen. Met het nieuwe contract is een totaalbedrag van 3,4 miljoen euro gemoeid.

Op 22 juni van dit jaar voerde Vlaanderen de Basiswet Toegankelijkheid in. Met de oprichting van vervoersregio's (in totaal 15 in Vlaanderen), regionale vervoersraden en regionale mobiliteitsplannen hebben Vlaamse gemeenten nu een kader dat ze kunnen gebruiken om samen te werken en om mobiliteitsuitdagingen samen aan te pakken.

Antwerpen

Vlaamse vervoersregio's

Uitgebreid en complex

Danny Walraven, projectmanager bij Goudappel: "Het consortium Goudappel /Sweco Belgium/The New Drive werkt al aan een regionaal mobiliteitsplan voor de Antwerpse vervoersregio. Ons consortium heeft nu vijf nieuwe contracten binnengehaald. We hebben de leiding genomen over enkele van de meest uitgebreide en complexe vervoersregio's in Vlaanderen. Niet alleen technisch, maar ook procedureel is het complex."

Dit totaal van zes vervoersregio's betekent dat het consortium zal bijdragen aan een toekomstige mobiliteitsstrategie voor 155 van de 300 Vlaamse steden met het oog op het verbeteren van de mobiliteit. "Het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen vormgeven is ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid," zegt Pascale Willems van Goudappel, namens het consortium verantwoordelijk voor het uitzetten van de technische koers voor de vijf regio's.

"Co-creatie en participatie"

Het regionale mobiliteitsplan zal een gedeelde mobiliteitsstrategie op lange termijn voor de vervoersregio voor alle vervoerswijzen bevatten. Het plan zal de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen in de regio identificeren, een gedetailleerde blauwdruk van het openbaarvervoernetwerk geven en maatregelen voorstellen om de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid te verbeteren. "Co-creatie en participatie zijn belangrijke elementen om steun voor het project te krijgen en het tot een succes te maken," zegt Pascale Willems.

Danny Walraven: "We hebben onze expertise al eerder ingezet in Vlaanderen en hebben er alle vertrouwen in dat onze consultants, als onderdeel van het consortium, kunnen bijdragen aan een toekomstige mobiliteitsstrategie voor het grootste deel van Vlaanderen."

Opdrachtgever: Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Jaar: 2019-2020