Fietsersbond, Goudappel Coffeng en DAT.Mobility slaan handen ineen

21 juni 2018

Structurele samenwerking op gebied van (fiets)planvorming, routeplanning en data

Tijdens het Nationaal Fietscongres op donderdag 21 juni tekenden directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond en Jos van Kleef, directeur van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility, de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. De kern van de samenwerking tussen de Fietsersbond en Goudappel is de uitwisseling van kennis en data en het gebruik van elkaars (fiets)netwerk.

DAT.Mobility zet zijn expertise in om de functionaliteit van de fietsrouteplanner van de Fietsersbond verder te verrijken. Op deze manier verstevigt de fietsrouteplanner de positie als beste fietsrouteplanner van Nederland vooral wat betreft de kwaliteit van de onderliggende data als ook het gebruikersgemak. Hiermee kunnen de fietsers in Nederland hun voordeel doen.


Jaap Kamminga, Saskia Kluit, Jos van Kleef en Joost de Bruijn tijdens de ondertekening van de overeenkomst op het Fietscongres in Rotterdam. (Foto: Martin Hols)

Plaats voor fiets in verkeersmodellering
De fietsdata van de Fietsersbond krijgen een serieuze plaats in de verkeersmodellering zoals die door Goudappel Coffeng en DAT.Mobility worden gebruikt en doorontwikkeld. “Dat alles is in het belang van de leden van de Fietsersbond,” stelt Saskia Kluit. “De fiets wordt op deze wijze nog serieuzer genomen en vaker dan voorheen, zo is onze verwachting, meegenomen in de planvorming.” Volgens directeur Joost de Bruijn (DAT.Mobility) zal door deze samenwerking de kwaliteit van de verkeersmodellering verder toenemen waardoor de klanten van Goudappel Coffeng en DAT.Mobility hier direct van zullen profiteren.

Verder gaan beide organisaties samenwerken aan innovatieve oplossingen zoals het verknopen van de planner met een internationaal netwerk of een fietsveiligheidskaart voor beleidsmakers (Fietsersbond SPI). Ook het genereren en benutten van relevante fietsdata is een belangrijke ontwikkelingsrichting.