Fiets

Fietsen zorgt voor leefbare steden die bereikbaar zijn. Fietsen is goed voor lijf en leden, voor de fietser en zijn buren. Wie trappend de auto laat staan belast lucht en klimaat stukken minder. Reisbetrouwbaarheid stijgt. Verblijfsgenot en verkeersveiligheid in binnensteden neemt toe. We blijven vitaal en gezond. Ook autowegen gaan beter stromen wanneer meer forenzen de fiets pakken richting werk of OV-knooppunten. Inspirerende visies, plannen die werken, voorzieningen die passen, Goudappel verhoogt de fietsbaarheid in uw regio, van uw locatie, van uw doelgroep.

Maar, zelfs Nederlanders gaan niet uit zichzelf fietsen. Voor 50% van de ritten onder de 7,5 kilometer in het woon-werkverkeer nemen we nog steeds de auto. Daar liggen enorme kansen. Met fietsen verduurzaamt u uw mobiliteit. Slim gekozen doorgaande routes zorgen voor tijdwinst, zeker met een e-fiets. Ze verlagen de drempel en vergroten het potentieel ‘mensen op fietsafstand’. Maak ze fietsvriendelijk. Wij helpen u dergelijke fietssnelwegen plannen en vormgeven. Gedragsinterventies complementeren dit infrastuctuurbeleid, doelgroepgericht. Met de fiets en ons komt u verder.

Fietsstraten en -steden
Fietsers zorgen voor ogen op straat. Dat is en voelt veiliger. De fiets is stil, zuinig en neemt minder ruimte in beslag. Een investering in de fiets is de meest efficiënte vorm om leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Meer fietsers maakt een prettiger stad of woonwijk, een prettige stad of wijk trekt meer fietsers. Geef de fiets de ruimte juist nu budgetten krimpen, nu duurzaamheidsdoelstellingen in de knel komen en nu winkelgebieden steeds harder met internet moeten concurreren.

De fiets verovert de wereld. Steden in opkomende (BRIC)-landen groeien en groeien. Het besef dringt door dat nog meer autowegen geen oplossing zijn. De Verenigde Staten, toch autoland bij uitstek, zet vol in op de fiets vanuit de motieven gezondheid, streetlife en geldbesparing. Vanzelfsprekenderwijs kijken ze naar Nederland, en dus naar ons. Hoe doen wij dat hier? De internationale opmars van de ‘fietsende stad’ inspireert. We exporteren kennis en importeren frisse nieuwe denkbeelden. We zien ook voor Nederland nog veel verbeterpotentieel in de combinatie van fiets en openbaar vervoer, en de e-fiets.

Visies die inspireren, plannen die werken, voorzieningen die passen. 
Met visie, ontwerp, onderzoek, kentallen, software en begeleiding helpen wij gemeenten, provincies en vastgoedontwikkelaars. Stapsgewijs maken we locaties fietsvriendelijker, van routekeuze tot vormgeving, van "fietsrouteplanner" tot stalling en oplaadpunten. Goudappel Coffeng biedt, als onafhankelijke expert, het hele pakket.

Gerelateerde werkvelden:

Duurzame mobiliteit | Ontwerp | Gebiedsontwikkeling | Parkeren | Verkeer & Mobiliteitsplannen 

 

Betrokken adviseurs