Hubs

Mobiliteitshub

‘De mobiliteitshub’ is een trend. Veel bestuurders en ambtenaren zien mobiliteitshubs als de heilige graal bij het aangaan van de huidige uitdagingen binnen de mobiliteit. Goudappel was één van de eerste partijen die concrete invulling gaf aan het containerbegrip ‘mobiliteitshubs’ met een typologie.

Met de typologie voor mobiliteitshubs in handen, hebben we het afgelopen jaar intensief samengewerkt met verschillende gemeenten en provincies aan visies en uitwerkingen van mobiliteitshub-opgaven: onder andere met de gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Breda, Eindhoven, Groningen, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, maar ook in het buitenland zoals analyses voor een projectontwikkelaar in Götenburg (Zweden) en een stedelijke ontwikkeling voor de gemeente Bodø (Noorwegen). 

Praktische doorvertaling

Inhoudelijk is er nu grip op wat mobiliteitshubs bij hoogstedelijke ontwikkeling kunnen betekenen. Nu is het tijd voor een praktische doorvertaling van mobiliteitshubs. Hoe krijgen we een goed opererende mobiliteitsaanbieder bij een mobiliteitshub en welke afspraken maken partijen over de mobiliteitshub ten aanzien van eigenaarschap, beheer en onderhoud maar ook over financiering? Goudappel adviseert daarom niet alleen ten aanzien van mobiliteitsvraagstukken - we hebben ook de juiste experts in huis om u te helpen met bestuursvraagstukken.

De relatie met de OV-transitie

Vooral in minder dicht verstedelijkte gebieden staat het OV-aanbod onder druk: De exploitatiekosten zijn vaak hoog in verhouding tot de reizigersinkomsten. In veel regio’s wordt de oplossing gezocht in het verlagen van de exploitatiekosten. Dat kan door minder vaak te stoppen en door lijnen ‘recht’ te trekken. Het strekken van lijnen is alleen verantwoord als vanuit de overblijvende haltes (hubs) tegelijkertijd ook een first-last-mile-product wordt aangeboden. Dat kan in de vorm van een mobiliteitshub met aanbod van alternatieve mobiliteit zoals deelauto's en een P+R voor auto en fiets.

Ook aan de slag met duurzame mobiliteit? Lees hier hoe u dat aanpakt.

De rol van deelmobiliteit

Deelmobiliteit en mobiliteitshubs worden vaak in één adem genoemd. In de basis zijn mobiliteitshubs overstappunten tussen vervoerwijzen. Deelmobiliteit kan hier een onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet per se. Deelmobiliteit kan station based zijn met vaste ophaalplekken op hubs of free-floating zonder vaste ophaalplekken. Omdat free-floating deelmobiliteit ook een aantal nadelen heeft, hebben veel gemeenten een voorkeur voor station based deelmobiliteit. In deze gevallen gaat deelmobiliteit wel gepaard met een hub.

Meer over Hubs

 • De hub als 'heilige graal'?

  Een nuchter verhaal over mobiliteitshubs. Lees hier ons interessante paper over de rol van hubs in mobiliteitsbeleid.

  /nl/actueel/nu-eens-een-nuchter-verhaal-over-mobiliteitshubs-geen-heilige-graal…
 • Wie bepaalt hoe een Hub wordt ingericht?

  Verschillende partijen hebben verschillende belangen bij het inrichten en functioneren van een Hub. Lees er hier meer over.

  /nl/themas/hubs/wie-bepaalt-hoe-een-hub-wordt-ingericht
 • Hoe laat je mobiliteitshubs slagen?

  Mobiliteitshubs vragen om nieuwe vormen van samenwerking en financiering, én om gezamenlijke doelstellingen. Lees er hier meer over.

  /nl/actueel/hoe-mobiliteitshubs-hoogstedelijke-gebieden-leefbaar-en-bereikbaar-…
 • Mobiliteitsvisie Merwedekanaalzone

  Eén van de eerste ontwikkellocaties in Nederland met een ambitieus mobiliteitsconcept dat volop inzet op de mobiliteitshub als centraal element.

  /nl/projecten/mobiliteitsvisie-merwedekanaalzone-belangrijke-rol-voor-deelmobil…
 • Deelmobiliteit in het Bajeskwartier

  Op de locatie van de voormalige Bijlmerbajes wordt een gebied ontwikkeld met ruimte voor wonen, werken, onderwijs en cultuur: het Bajes Kwartier. Een groot deel van de toekomstige bewoners zal straks gebruik maken van deelmobiliteit.

  /nl/projecten/deelmobiliteitsconcept-bajeskwartier
 • Toekomstbeeld Metropoolregio Amsterdam

  De komende twintig jaar groeit de Metropoolregio Amsterdam flink. Daarom werkten we een toekomstbeeld uit voor 2040 waarin de hub een belangrijke rol speelt.

  /nl/projecten/multimodaal-toekomstbeeld-2040-metropoolregio-amsterdam

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

We gaan graag met u in gesprek over de rol van de hub in uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op